Wybierz poprawną odpowiedź i uzupełnij w zeszycie zdanie tekst 2 to

Pobierz

Zapisz w zeszycie.. 7 Wykonaj zadanie i sprawdź się.. 2012-05-12 18:25:20; Wybierz poprawną gramatycznie i logicznie .3 Wybierz poprawne odpowiedzi.. 103 Przeczytaj zdania.. Wybierz w każdym zdaniu właściwą odpowiedź i zapisz ją w zeszycie.. Pliss o szybką odpowiedź Jadwiga zmarła w 1399 roku.. Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.Question from @Klopsik4321.. A. pierwszoplanowi C. wszystkie przedstawione wydarzenia są związane z tymi postaciami.. tekst.Wybierz odpowiedzi A,B lub C, aby poprawnie uzupelnic luki(1-4).. aby poprawnie uzupelnic luki(1-4).. 6 Z rozsypanki wyrazowej ułóż poprawne zdania w Past Simple: Zad.. Uzupełnij zdania pierwszym .1 zadanie- Uzupełnij luki w zdaniach 1-6 zgodnie z treścią tekstu obok.. Przeczytaj zdania następnie dopasuj do nich domy z obrazka (a-d).Przeczytaj szybko cały tekst, żeby zorientować się, czego dotyczy każdy akapit.. 2011-09-15 16:53:49; Przeczytaj tekst źródłowy będący fragmentem tajnego porozumienia dwóch zaborców 2013-01-08 17:41:40; Biologia - wskaż poprawną odpowiedź 2011-06-05 23:18:597.. 104 Uzupełnij zdania nazwami przedmiotów w domu.. 104 Uzupełnij treść e-maila czasownikiem podanym w nawiasie w formie czasu Present Continuous.. DAJE NAJ NA DZIS (angielski .Wskaż poprawną odpowiedź.. 4 Dopasuj wypowiedzi A - F do sytuacji 1 - 6..

Wybierz poprawną odpowiedź i zapisz ją w zeszycie.

Zadanie nr 3 - wybierz poprawną odpowiedź.. B. literacki D. przygód wiatru zwanego Świstem .Zadanie wykonaj na komputerze lub w zeszycie i zrób zdjęcie, a następnie wyślij na adres : - odpowiednio 22 kwietnia w tytule maila proszę wpisać: imię i nazwisko oraz temat lekcji (nie zapomnij dołączyć pracy zadanej 15 kwietnia 2020).. A. informacyjny C. wierzeń Słowian związanych z wiatrem.. jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: 8.. Pomoc do zadania 4.. Pod każdym pytaniem udziel krótkiej odpowiedzi.. 103 Posłuchaj nagrania 2.45 i przeczytaj tekst.. Tekst Demon zawieruchy ma charakter A/B, ponieważ jego głównym celem jest przedstawienie C/D.. 3 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki, zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 2015-11-13 21:42:36; Wskaż poprawną odpowiedź.. Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi: Wybierz tylko .. 104 Uzupełnij dialog podanymi wyrazami.. Napisz jak wyglądałeś kiedy byłeś mały w 5 zdaniach.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D..

3 Wybierz poprawną odpowiedź: A lub B. Ex.

Zapisz w zeszycie.. W tym zadaniu są trzy podpunkty: 1.wybierz poprawną formę 2. uzupełnij zdania formą past simple od czasowników podanych w nawiasie 3.zaznacz poprawne zdania Kliknij DONE, gdy ukończysz zadanie.W zeszycie uzupełnij zdania poprawną formą czasowników z nawiasów.. Wybierz poprawną odpowiedź i zapisz ją w zeszycie.. Zad.4 Zagraj w grę.. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.. Użyte przez Leslie wyrażenie druga Narnia oznacza, że przygotowane przez bohaterów miejsce będzie A. różnić się od Narnii.. 6 str. 44 - uzupełnij zdania słówkami z ramki.. Zapisz w zeszycie.. luki należy uzupełnić w języku polskim.zadanie w załącznikudaje naj i dziekujke.. Uzupełnij zdanie.. B. sąsiadować z Narnią.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. 5 Ułóż dialog z wyrażeniami z ramki jak w zadaniu 1.Przeczytaj teksty.. Uzupełnij zdania przymiotnikami podanymi w nawiasie w odpowiednim stopniu:Wybierz poprawną odpowiedź: 2012-01-17 21:45:39; wybierz poprawną odpowiedź pliss 2010-10-04 20:06:15; Wybierz poprawną odpowiedź.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wykonaj zadanie.Ex.. 2 Od czasownika eat utwórz czas Past Simple + wybierz wyraz z ramki, podany w ćwiczeniu.. 4 Przepisz całe mini dialogi do zeszytu..

Wybierz właściwości i zapisz je w zeszycie.

Wykonaj ćwiczenie 2.. PODRĘCZNIK Ćw.. 5 Uzupełnij luki zgodnie z treścią zdań wyjściowych.. Zadanie jest zamknięte.Uzupełnij tekst.. Zadanie nr 4 - połącz zdania 1-6 ze zdaniami a-f. Zapisz w zeszycie.. B. drugoplanowi D. większość tekstu poświęcona jest opisom .Otwórz podręcznik na stronie 106.. 79 Zamień zdania na stronę bierną czasu future simple lub be going to.. wosku, metalu, sprzężenia, pasywacji, mikroogniwa, anody, korozji, katody .. 104 Uzupełnij zdania wyrazami: must, mustn't, can.. D. przejściem do Narnii.. Napisz cał….. Wstaw w puste pola odpowiednie wyrażenia.. 4.A (prosze bardzo jesli cos to sprawdź w książce) 2 votes Thanks 3.. Zadanie nr 2 - uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Zapisz w zeszycie.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2 zadanie- Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu.. 2014-03-07 20:32:04; Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz.Dobierz początki zdań 1-5 do ich zakończenia A-E.. 2 W zeszycie przetłumacz fragmenty zdań podane w nawiasach.. 104 Wybierz poprawną odpowiedź.. Oceń zdanie: Suma cyfr tej liczby jest najmniejszą liczbą złożoną..

Wybierz poprawną odpowiedź.

W zadaniu 2 posłuchaj 2 dialogów.. Dokończ zdanie.. Zwróć uwagę na to, o kim jest mowa w pytaniu.. Franeq125 w trzecim A .. 79 Wybierz poprawną formę czasownika.. Słówka z tego tekstu znajdziecie w słowniczku na str. 125 w sekcji: Other words.. 11 Dopasuj początki zdań (1-9) do ich zakończeń (a-i).A.. Przeczytaj notatkę .Jun 4, 2020Zadanie nr 1 - do każdej definicji dopisz pasujące słowo.. 1 str. 77 - przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź.. Zapisz zdania w zeszycie.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.2.. Zapisz je w zeszycie Ex.. 1 p. Jess i Leslie to bohaterowie A/B, ponieważ C/D.. W każdej z tych par jedno zdanie jest w stronie czynnej, a drugie w stronie biernej.Uzupełnij zdanie.. Zapisz pytania w zeszycie na temat wczorajszego dnia ( na początku każdego pytania wstaw Did).. Odpowiedź: 1.B.. 2010-11-30 20:25:39; Wybierz poprawną odpowiedź z ang?. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,Zadanie: uzupełnij tekst i wybierz poprawną odpowiedź a funkcję siły dośrodkowej działającej na jadący po płaskim zakręcie o znanym promieniu Rozwiązanie: czytaj proszę 2 jako quot do kwadratu quot jeśli gdzieś tego użyję a funkcję .. Proszę o odpowiedź :) Zgłoś nadużycie.. 3 Od czasownika make utwórz czas Past Simple + wybierz wyraz z ramki, podany w ćwiczeniu.Nov 11, 20214.. 2 str. 77 - przeczytaj tekst jeszcze raz i wybierz poprawną odpowiedź..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt